• 085 - 401 97 17
a
M

Mentorschap

Voor wie?

Mentorschap is voor meerderjarige personen die tijdelijk of langdurig niet in staat zijn om hun belangen van niet-financiële aard te behartigen, als gevolg van hun geestelijke- of lichamelijke toestand. Het gaat hier voornamelijk om hun zorginhoudelijke belangen.

Tijdens mentorschap blijft een persoon handelingsbekwaam. In overleg met de cliënt worden er besluiten genomen.

De procedure

U, uw partner, familielid, of begeleider kan telefonisch, via het invullen van het aanmeldformulier op onze website of via de e-mail contact met ons opnemen voor een intakegesprek.

Tijdens het intakegesprek bespreken wij uw persoonlijke belangen en problemen van niet-financiële aard. Ook hoort u wat u van ons kunt verwachten. Hierna beslist u of u een samenwerking met ons wilt aangaan of niet. Uw akkoord wordt officieel als u samen met ons het ‘’verzoekschrift tot instelling van mentorschap’’ invult.

De aanvraag gaat vervolgens naar de kantonrechter. Tijdens de zitting beslist de kantonrechter of de aanvraag goedgekeurd wordt.

Wat doet een mentor?

Een mentor is zowel de wettelijk vertegenwoordiger als belangenbehartiger van de cliënt. Een mentor is een adviseur en vertrouwenspersoon voor de cliënt indien het gaat om niet-financiële situaties. In principe worden alle beslissingen genomen samen met de cliënt op basis van zijn/haar wensen, behoeften, normen en waarden.

De mentor gaat regelmatig op bezoek bij de cliënt en heeft regelmatig overleg met de zorgverleners en behandelaars om de beste kwaliteit van zorg voor de cliënt te garanderen.

Hoe lang?

Mentorschap wordt in principe uitgesproken voor onbepaalde tijd. De kantonrechter beslist of mentorschap wordt opgeheven.

Kosten

De tarieven zijn vastgesteld door de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren. Indien u een bijstandsuitkering of inkomen op of onder bijstandsniveau heeft, kunt u een vergoeding krijgen van uw Gemeente voor de kosten voor mentorschap. Vanzelfsprekend helpen wij u hier graag bij.