Bewindvoering

Voor wie?

Beschermingsbewind is gericht op meerderjarige personen die wegens omstandigheden (tijdelijk) niet in staat zijn om hun eigen financiën te beheren. Onder omstandigheden kunnen o.a. ziekte, psychische klachten, financiële- of verslavingsproblemen vallen.

 

De procedure

U, uw familielid of uw begeleider kan telefonisch, via het invullen van het aanmeldformulier op onze website of via de e-mail contact met ons opnemen voor een intakegesprek.

Tijdens het intakegesprek inventariseren wij uw financiën. Ook hoort u wat u van ons kunt verwachten. Hierna beslist u of u een samenwerking met ons wilt aangaan of niet. Uw akkoord wordt officieel als u samen met ons het ‘’verzoekschrift voor onderbewindstelling’’ invult.

Het verzoekschrift wordt door ons naar de rechtbank verzonden. Hierop ontvangt u een uitnodiging voor de zitting. Tijdens deze zitting beoordeelt de kantonrechter het verzoekschrift en wordt bewindvoering uitgesproken.

 

Wat doet de bewindvoerder?

Al onze inspanningen zijn er op gericht uw financiële situatie gezonder te maken en te houden. Als uw bewindvoerder beheren wij uw inkomen. Ook voldoen wij uw maandelijkse vaste lasten. Wij bepalen samen met u welke uitgaves noodzakelijk en mogelijk zijn.

Indien er sprake is van schulden, zullen wij hierin bemiddelen zodat er een oplossing gezocht kan worden.

Wij brengen als bewindvoerders op wettelijk bepaalde tijdstippen een verslag uit aan de kantonrechter.

 

Hoe lang?

Onderbewindstelling is voor onbepaalde tijd. Het kan tussentijds worden opgeheven op verzoek van u en/of uw bewindvoerder als de redenen voor onderbewindstelling niet meer aanwezig zijn. De kantonrechter beslist hierover.

 

De kosten

De kosten voor de bewindvoerder worden jaarlijks vastgesteld door het Landelijk Overleg Kantonrechters. Indien u een bijstandsuitkering of inkomen op of onder bijstandsniveau heeft, kunt u een vergoeding krijgen van uw Gemeente voor de kosten voor bewindvoering. Vanzelfsprekend helpen wij u hier graag bij.