• 085 - 401 97 17
a
M

Hulp bij…

Curatele

Curatele is gericht op meerderjarige personen die zowel op financieel als persoonlijk gebied niet meer in staat zijn om voor zichzelf te zorgen. Het gaat hier voornamelijk om personen die een gevaar voor zichzelf en/of omgeving zijn.

Bewindvoering

Beschermingsbewind is gericht op meerderjarige personen die wegens omstandigheden (tijdelijk) niet in staat zijn om hun eigen financiën te beheren. Onder omstandigheden kunnen o.a. ziekte, psychische klachten, financiële- of verslavingsproblemen vallen.

Mentorschap

Mentorschap is voor meerderjarige personen die tijdelijk of langdurig niet in staat zijn om hun belangen van niet-financiële aard te behartigen. Dit als gevolg van hun geestelijke- of lichamelijke toestand. Het gaat hier voornamelijk om hun zorginhoudelijke belangen.

Budgetbeheer

Budgetbeheer is gericht op meerderjarige personen die op financieel gebied extra hulp willen. In sommige gevallen kan de gemeente of de schuldhulpverlening budgetbeheer opleggen.