• 085 - 401 97 17
a
M

Curatele

Voor wie?

Curatele is gericht op meerderjarige personen die zowel op financieel als persoonlijk gebied niet meer in staat zijn om voor zichzelf te zorgen. Het gaat hier voornamelijk om personen die een gevaar voor zichzelf en/of omgeving zijn.

Indien een persoon onder curatele staat, de curandus, is diegene niet meer handelingsbekwaam. Hierdoor mogen zij niet zelfstandig rechtshandelingen verrichten. Hier is altijd toestemming  van de curator voor nodig.

De procedure

U, uw partner, familielid, voogd of begeleider kan telefonisch, via het invullen van het aanmeldformulier op onze website of via de e-mail contact met ons opnemen voor een intakegesprek.

Tijdens het intakegesprek bespreken wij uw persoonlijke en financiële belangen. Ook hoort u wat u van ons kunt verwachten. Hierna beslist u of u een samenwerking met ons wilt aangaan of niet. Uw akkoord wordt officieel als u samen met ons het ‘’verzoekschrift voor curatele’’ invult. De aanvraag gaat vervolgens naar de kantonrechter die tijdens de zitting beslist of de aanvraag goedgekeurd wordt.

Wat doet de curator?

De curator is de wettelijk vertegenwoordiger van de cliënt. Hierdoor heeft de curator de bevoegdheid om beslissingen te nemen over de financiële zaken en persoonlijke verzorging van een cliënt.

Wij brengen als curator op wettelijk bepaalde tijdstippen een verslag uit aan de kantonrechter.

Hoe lang?

De curatele wordt in principe uitgesproken voor onbepaalde tijd. De kantonrechter beslist of curatele wordt opgeheven.

Kosten

De tarieven zijn vastgesteld door de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren. Indien u een bijstandsuitkering of inkomen op of onder bijstandsniveau heeft, kunt u een vergoeding krijgen van uw gemeente voor de kosten voor curatele. Vanzelfsprekend helpen wij u hier graag bij.