• 085 - 401 97 17
a
M

Bewindvoering

Voor wie?

Beschermingsbewind is gericht op meerderjarige personen die wegens omstandigheden (tijdelijk) niet in staat zijn om hun eigen financiën te beheren. Onder omstandigheden kunnen o.a. ziekte, psychische klachten, financiële- of verslavingsproblemen vallen.

De procedure

U, uw familielid of uw begeleider kan telefonisch, via het invullen van het aanmeldformulier op onze website of via de e-mail contact met ons opnemen voor een intakegesprek.

Tijdens het intakegesprek inventariseren wij uw financiën. Ook hoort u wat u van ons kunt verwachten. Hierna beslist u of u een samenwerking met ons wilt aangaan of niet. Uw akkoord wordt officieel als u samen met ons het ‘’verzoekschrift voor onderbewindstelling’’ invult.

Het verzoekschrift wordt door ons naar de rechtbank verzonden. Hierop ontvangt u een uitnodiging voor de zitting. Tijdens deze zitting beoordeelt de kantonrechter het verzoekschrift en wordt bewindvoering uitgesproken.

Wat doet de bewindvoerder?

Al onze inspanningen zijn er op gericht uw financiële situatie gezonder te maken en te houden. Als uw bewindvoerder beheren wij uw inkomen, voldoen wij uw maandelijkse vaste lasten en bepalen wij samen met u welke uitgaven noodzakelijk en mogelijk zijn. Indien er sprake is van schulden, zullen wij hierin bemiddelen zodat er een oplossing gezocht kan worden.

Op wettelijk bepaalde tijdstippen brengen wij een verslag uit aan de kantonrechter.

Hoe lang?

Onderbewindstelling is in principe voor onbepaalde tijd tenzij de kantonrechter bij de uitspraak een einddatum noemt. Het kan tussentijds worden opgeheven op verzoek van u en/of uw bewindvoerder als de redenen voor onderbewindstelling niet meer aanwezig zijn. De kantonrechter beslist hierover.

De kosten

De kosten voor de bewindvoerder worden jaarlijks vastgesteld door het Landelijk Overleg Kantonrechters. Indien u een bijstandsuitkering of inkomen op of onder bijstandsniveau heeft, kunt u een vergoeding krijgen van uw gemeente voor de kosten voor bewindvoering. Vanzelfsprekend helpen wij u hier graag bij.